Nastavitve piškotkov
novi_header-cpt-brez_zvoncka1.png
 
 

Uradne ure

Uradne ure župana so vsak dan v času uradnih ur za poslovanje s strankami.

Uradne ure občinske uprave za poslovanje s strankami:
Ponedeljek, torek  
od 8.00 do 10.30
od 11.00 do 15.00
Sreda
od 8.00 do 10.30
od 11.00 do 17.00
Petek
od 8.00 do 13.00

Uradne ure inšpektorja Aleša Potočnika za stranke:
ob petkih med 8.00 in 10.00 uro
 

Skladnost vode

Dne 16.06.2014 je bil na omrežju Javnega vodovoda Apače v okviru notranjega nadzora odvzet vzorec pitne vode za kemično analizo s kontrolo nitratov. V odvzetem vzorcu pitne vode je bila ugotovljena skladnost - vsebnost nitratov: 49 mg/l. Preberite več...

Novi upravljalec vodovoda

Upravljalec vodovodnega sistema na območju občine Apače  je s 1.1.2011 JP Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2A, 9240 Ljutomer.
Za vse napake in defekte na vodovodnem sistemu pokličite na tel. 041/647-685. Dežurna služba deluje 24 ur.
Cenik komunalnih storitev
 
jp_prlekija_logo_160.jpg

PRAZNENJE GREZNIC - AGJ REBERNIK Goran s.p., Lenart

Praznjenje greznic in odvoz lahko naročite ob delavnikih od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro na tel. 051-646-402, kontaktna oseba je g. Slavko Kožuhar.
Več na: PRAZNENJE GREZNIC IN ODVOZ
 
E-Uprava
Javna uprava
upravnelogo.jpg
durs_logo.jpg
policija_logo.jpg
prost_portal_logo.jpg


Obiskovalci: 8079392
Prisotni: 5 gostov prijavljenih
Vabilo na 6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Apače
petek, 29 avgust 2014

Številka zadeve: 032-0006/2010

Datum: 27.8. 2014

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Apače ( Uradno glasilo občine Apače - lokalni časopis Prepih, št. 2 z dne 1. 3. 2007, z vsemi nadaljnjimi spremembami) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Apače (Uradno glasilo občine Apače - lokalni časopis Prepih, št. 2 z dne 1. 3. 2007)

SKLICUJEM

6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Apače,

ki bo v PONEDELJEK, dne 1. septembra 2014, ob  17.00  uri, v sejni sobi Kulturnega doma Apače, 9253 Apače.

 

VEČ V PRILOGI: Vabilo na 6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Apače (PDF) 

 
OBVESTILO O ZAČETKU DELOVANJA ZBIRNEGA CENTRA V ČRNCIH
četrtek, 28 avgust 2014

OBVESTILO O ZAČETKU DELOVANJA ZBIRNEGA CENTRA V ČRNCIH

 

Obveščamo vas, da smo v Črncih uredili zbirni center, opremljen za ločeno zbiranje naslednjih odpadkov:

·         papirja in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,

·         stekla vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,

·         odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,

·         odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,

·         lesa, vključno z odpadno embalažo iz lesa,

·         oblačil,

·         tekstila,

·         jedilnega olja in maščob,

·         barv, črnila, lepil in smol, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,

·         detergentov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,

·         baterij in akumulatorjev, ki niso razvrščene v skupine 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 – v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,

·         električne in elektronske opreme, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, in

·         kosovnih odpadkov. 

 

VEČ V PRILOGI: OBVESTILO O ZAČETKU DELOVANJA ZBIRNEGA CENTRA V ČRNCIH (PDF) 

 
Navodila za sestavo kandidatne liste z upoštevanjem zakonodaje glede ženskih/spolnih kvot
sreda, 27 avgust 2014

Zakon o lokalnih volitvah določa, da mora politična stranka, ki v volilni enoti določi več kot enega kandidata (dva ali več) za člana občinskega sveta, določiti kandidate oziroma kandidatne liste tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40% kandidatur oziroma mest na kandidatni listi ter svoje kandidate oziroma kandidate na prvi polovici kandidatne liste v volilni enoti razporediti izmenično (t.i. zadrga) vsakega DRUGEGA kandidata po spolu (MŽM ali ŽMŽ) NIKOLI PA NE!!! (MMŽ ali ŽŽM).

Pri preračunavanju, do katerega mesta sega zgornja polovica liste, (problem lihih števil), se zaokrožuje v korist zapostavljenega spola. Povedano na primeru, če imamo enoto z enajstimi kandidati mora biti tudi na šestem mestu obvezno ženska. Torej najmanj tri ženski (oz. zapostavljen spol) med prvimi šestimi kandidati. Sistem zadrge je definiran tako, da na prvi polovici liste dva zapored ne smeta biti enakega spola. Uporablja se v primeru proporcionalnih volitev. V primeru 1 kandidat / 1 volilno enoto ženske kvote (40%) ne veljajo (PRIMER 2).

Določba 40% se zaokrožuje na celo število navzgor, kajti že zakon govori v besedni zvezi "najmanj 40%"; v primeru 16 članskega občinskega sveta je to 7 žensk, v primeru 18 članskega občinskega sveta pa 8 žensk (govorimo na ravni volilne enote). Če ima občina več volilnih enot, to velja za vsako volilno enoto posebej.

Če ima po večinskem sistemu vsaka enota 1 mesto, potem so lahko vsi kandidati istega spola. Če ima po večinskem sistemu volilna enota 2 mesti, potem mora biti en kandidat in ena kandidatka. V primeru treh kandidatov v isti volilni enoti velja kot že omenjeno drugi odstavek 70. a člena, torej mora biti najmanj en predstavnik vsakega od spolov.

V primeru, ko se občinski svet voli po večinskem sistemu v 1 volilni enoti (7 članov sveta), morajo biti v predlogu liste vsaj 3 ženske; če pa je na listi samo 5 kandidatov za OS pa zadostujeta 2 ženski.

Enaka pravila kot za kandidiranje po večinskem volilnem sistemu veljajo tudi pri kandidiranju v svete krajevnih skupnosti in vaške svete ter svete četrtnih skupnosti. Če se volitve v svete četrtnih skupnosti opravljajo po proporcionalnem sistemu, veljajo v takem primeru za sestavo list seveda pravila za proporcionalni sistem.

VEČ V PRILOGI:  Navodila za sestavo kandidatne liste z upoštevanjem zakonodaje glede ženskih/spolnih kvot (PDF) 

 
SKLEP O DOLOČITVI PLAKATNIH MEST IN POGOJEV ZA PLAKATIRANJE
ponedeljek, 25 avgust 2014

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS št. 41/07-ZVRK, 103/07 – ZpolS-D, 105/08 – odločba US, 11/11, 28/11 – odločba US, 98/13) objavlja Občina Apače

 

 

SKLEP

O DOLOČITVI PLAKATNIH MEST

IN POGOJEV ZA PLAKATIRANJE

V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V LETU 2014

 

1.

S sklepom o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje se določijo plakatna mest ter dopolnijo pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve v Občini Apače v letu 2014, številka 041-0001/2014 z dne 4.8.2014.

Preberite več...
 
VABLJENI K OGLEDU SPLETNE STRANI TURISTIČNO ŠPORTNO KULTURNEGA DRUŠTVA STARI HRAST
petek, 22 avgust 2014

Spoštovane občanke, spoštovani občani, 

Vljudno vabljeni k ogledu

spletne strani

TURISTIČNO ŠPORTNO KULTURNEGA  DRUŠTVA STARI HRAST,

ki je v letošnjem letu prevzelo upravljanje s

Turistično informacijskim centrom Apače. 

Naslov spletne stran: www.starihrast.si

Med drugim boste na spletni strani dobili tudi informacije o izposoji koles, delovanju turistične pisarne, kot tudi ostale turistične informacije! 

 

Lokalne volitve 2014

Volitve 2014

Lokalne volitve 2014 - Občina Apače

Volitve 2014

Javna naročila in razpisi

Aktualni razpisi:
 
Zaključeni razpisi

Zahtevki

Za nakazilo sredstev iz proračuna:

Šport 2014

  DOC  PDF 

Posebne skupine 2014

  DOC  PDF
Kultura 2014
  DOC  PDF

Sociala 2014

  DOC  PDF

Kmetijstvo 2014

  DOC  PDF

Turizem 2014

  DOC  PDF

Končna poročila za leto 2013

Poziv. Občina Apače poziva vsa društva  da do 31.3.2014 na priloženih obrazcih dostavijo zaključna poročila za leto 2013.

Obrazec - Končno poročilo 2013:

Kmetijstvo 2013

DOC

PDF

Turizem 2013

DOC

PDF


Poziv. Objavljamo obrazce zaključnih poročil društev s področja družbenih dejavnosti za leto 2013. Občina Apače poziva vsa društva, da do 31.3.2014 na priloženih obrazcih dostavijo zaključna poročila za leto 2013.

Šport 2013

DOC

PDF

Kultura 2013

DOC

PDF

Sociala 2013

DOC

PDF

Posebne skupine 2013

DOC

PDF

tic_logo_png_1.png

Vabljeni na ogled razvojne različice spletne strani turistično informativnega centra občine Apače - TIC Apače. >> Za ogled kliknite tukaj
 

hrats_poti.gif

iObčina Apače
iobcina.jpgiobcinagis.jpg
iObčina je geografsko informacijski sistem (GIS) na internetu, ki vključuje Občinske, Regijske in Državne prostorske informacije, ki so lahko javno dostopne ali dostopne s pooblastilom občine v Republiki Sloveniji. 
 
vrabelj