VOŽNJA – PRILAGODITE JO RAZMERAM NA CESTI IN UPOŠTEVAJTE CESTNO PROMETNE PREDPISE