ZBIRANJE PREDLOGOV ob seznanitvi javnosti z izhodišči za pripravo SD OPN 2

15. 12. 2021 VANJA H.
15.12.2021
Javna naznanila in razgrnitve
23.12.2021 do 00:00
3500-0002/2021
15.12.2021
Jožica Kovač Štefur
02 569 8558