JAVNI RAZPIS o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Apače v letu 2023

20. 3. 2023 VANJA H.
20.03.2023
Javni razpisi in javni natečaji
26.10.2023 do 00:00
20.000,00 EUR
007-0002/2023
13.03.2023
JOŽICA KOVAČ ŠTEFUR
02 569 8558