Domov Vloge in obrazci Obrazci in vloge

Vloga za denarno nagrado šolajočim za doseženo izobrazbo

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE