ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO NADOMESTILA ZA ZMANJŠANJE DOHODKA IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI ZARADI PRILAGODITVE UKREPOM VODOVARSTVENEGA REŽIMA

24. 2. 2015