Obvestilo občanom v zvezi z obvezno priključitvijo objekta na javno kanalizacijo

24. 7. 2015