ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO NA TRAJNIH NASADIH ZARADI POSLEDIC POZEBE OD 3. DO 7. APRILA 2023

13. 11. 2023 VANJA H.