ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO NA KMETIJSKIH PRIDELKIH, IN SICER V DVEH NARAVNIH NESREČAH V DVEH OBDOBJIH LETOŠNJEGA LETA

9. 10. 2023 VANJA H.