Predvajanje sej Občinskega sveta Občine Apače odslej na "TV AS"

14. 4. 2017 Izbrisan U.