Obvestilo upravičencem glede vložitev zahtevka za izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima na vodovarstvenem območju zajetja Podgrad in Segovci za leto 2023

28. 2. 2023 Helena K. (Uprava)