Obvestilo - motena oskrba s pitno vodo v naselju Žepovci v ponedeljek, 27. februarja 2017

27. 2. 2017 Izbrisan U.