OBVESTILO JPP O NEIZVAJANJU REDNEGA ODVOZA GREZNIČNIH GOŠČ TER BLATA MKČN - V ČASU OD 15.12.2022 DO 15.2.2023

10. 11. 2022 VANJA H.