POZIV ČLANICAM IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA vezan na VOLITVE V DRŽAVNI SVET RS V LETU 2022

6. 10. 2022 VANJA H.