OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - spremembe in dopolnitve št. 2

31. 12. 2021 VANJA H.