OPREDELITEV OBČINE DO PODANIH MNENJ NA JAVNI OBRAVNAVI OSNUTKA ODLOKA O RAZGLASITVI KULTURNIH SPOMENIKOV LOKALNEGA POMENA V OBČINI APAČE

9. 12. 2021 VANJA H.