OBVESTILO JPP O NEIZVAJANJU REDNEGA ODVOZA GREZNIČNIH GOŠČ TER BLATA MKČN - V ČASU OD 15.12.2021 DO 15.2.2022

10. 11. 2021 VANJA L. (Uprava)