Javno naznanilo o javni razgrnitvi elaborata Lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za del območja AP 05 in AP 18 v občini Apače

16. 8. 2021 Helena K. (Uprava)