Sprememba frekvenčnega območja na napravah odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO)

6. 10. 2016 Izbrisan U.