OBVESTILO O ZAPORI ZARADI MODERNIZACIJE CESTE JP 604151 Apače - Žepovski travniki - Sp. Konjišče

22. 9. 2016 Izbrisan U.