Obvestilo upravičencem nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi VVO

15. 9. 2016 Izbrisan U.