Obvestilo upravičencem glede vložitev zahtevka za izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima na vodovarstvenem območju zajetja Podgrad in Segovci za leto 2021

23. 2. 2021 Helena K. (Uprava)