Obvestilo občanom o predvideni spremembi občinskega prostorskega načrta Občine Apače

15. 6. 2016 Izbrisan U.