VOŽNJA – PRILAGODITE JO RAZMERAM NA CESTI IN UPOŠTEVAJTE CESTNO PROMETNE PREDPISE - obvestilo SPVCP

7. 1. 2021 VANJA H.