Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve-OPPN

19. 12. 2019 Severin S. (Uprava)