VOŽNJA – PRILAGODITE JO RAZMERAM NA CESTI IN UPOŠTEVAJTE CESTNO PROMETNE PREDPISE

6. 5. 2019 VANJA H.