Spoštovanih devetstošestdeset mesecev gospe Marije iz Grab

27. 4. 2019 VANJA H.