Javna razprava predloga Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Apače – prva obravnava.

28. 3. 2019 VANJA H.