V A B I L O občankam in občanom občine Apače na ZBORE OBČANOV OBČINE APAČE

25. 2. 2019 VANJA H.