OBVESTILO O ODVZEMU VODE IZ HIDRANTOV

14. 6. 2018 VANJA H.