POZIV ZA POLITIČNE STRANKE, DRUGE ORGANIZACIJE OBČANOV IN OBČANE, DA SKLADNO Z OBJAVLJENIM JAVNIM POZIVOM POSREDUJEJO SVOJE PREDLOGE KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE (OVK) (POZIV SE OBJAVI V INFORMATORJU OBČINE APAČE IN SPLETNI STRANI OBČINE APAČE)

30. 3. 2018 VANJA H.