Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu "Pokopališče" v Apačah

22. 1. 2016 Helena K. (Uprava)