JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI- LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN NA OBMOČJU OBČINE APAČE V OBDOBJU 2020/21 IN 2021/2022

11.02.2020 Melita V. (Uprava)
11.02.2020
Javna naročila
24.02.2020 ob 08:00
11.02.2020