Domov Vloge, obrazci, prijave in pobude Obrazci in vloge

e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Moneta Activa Diners club Bank@net NLB Klik Hal mBills
Družbene dejavnosti
Okolje in prostor, pokopališča
Vloga za izdajo projektnih pogojev, mnenja
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste - IZVAJANJE DEL
Taksa: 29,50 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste - PRIREDITVE
Taksa: 44,50 EUR
Vloga za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste za GRADNJO IN REKONSTRUKCIJO GRADBENIH OBJEKTOV
Taksa: 36,20 EUR
Vloga za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste za UREDITEV CESTNEGA PRIKLJUČKA NA JAVNO CESTO
Taksa: 25,00 EUR
Vloga za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste za PREKOPAVANJE, PODKOPAVANJE, PREBITJE IN DRUGA DELA NA JAVNI CESTI
Taksa: 36,30 EUR
Vloga za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste za NAPELJEVANJE PODZEMNIH TER NADZEMNIH VODOV IN NAPRAV NA OBMOČJU JAVNE CESTE IN NJENEGA VAROVALNEGA PASA
Taksa: 36,20 EUR
POBUDA ZA IZVEDBO POSTOPKA LOKACIJSKE PREVERITVE NA OBMOČJU OBČINE APAČE
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Taksa: 22,70 EUR
Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta Občine Apače
Taksa: 150,00 EUR
PONUDBA ZA ODKUP ZEMLJIŠČA nosilcu predkupne pravice na podlagi 189. do 191. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
Taksa: Brezplačno
Vloga za odmero morebitnega komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo lokacijske informacije za namen projektiranja
Taksa: 35,00 EUR
Vloga za priključitev na javni vodovod
Taksa: Brezplačno
Vloga za pridobitev dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom v času prireditve
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za prekop/prenos posmrtnih ostankov
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za postavitev novega oziroma obnovo starega spomenika
Taksa: 22,60 EUR
Gostinstvo, turizem, gospodarstvo, kmetijstvo
Društva - zahtevki in poročila
Ostali obrazci
Medobčinski inšpektorat
Premoženjsko - pravne zadeve (stanovanja, zemljišča,...)
Varstvo osebnih podatkov