JAVNO ZBIRANJE PONUDB-za prodajo nepremičnin

20.05.2020 Melita V. (Uprava)
20.05.2020
Javne dražbe
10.06.2020 do 09:00